Workshops

Er is een ruim aanbod van workshops voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders. Heeft u specifieke wensen t.a.v. de inhoud van een workshop? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Plaats: De workshops worden gegeven bij de Auris Ambulante Dienstverlening, Obrechtstraat 2, 2324 VN Leiden. Wilt u een workshop op locatie? Dat is ook mogelijk, mits het binnen een straal van ongeveer 60 km valt. Neem hiervoor contact op via het contact formulier of bel: 071-5723742 en vraag naar de afdeling Peuterpraat.

Kosten: Offerte op maat.

Datum: In overleg wordt er een geschikte datum afgesproken.


Werken met het programma Peuterpraat

Het programma Peuterpraat is een programma voor het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. Het effect van het programma zit in de wijze waarop de pedagogisch medewerker de activiteiten op een interactieve manier met de kinderen doet. Tijdens deze workshop wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Meer informatie over ‘Werken met het programma Peuterpraat’?

Omgaan met Praatpret

Praatpret is een programma dat naast ieder VVE programma gebruikt kan worden. Het bestaat uit 13 themaboekjes. Ieder boekje bevat allerlei activiteiten die ouders samen met hun kind kunnen doen. Het is bedoeld voor kinderen van 3 tot 5 jaar.

Tijdens de workshop wordt ingegaan op hoe je Praatpret aan ouders kunt aanbieden.

Meer informatie over ‘Omgaan met Praatpret’?

Herken TOS! 

De Workshop ‘Herken TOS’ (Taal Ontwikkeling Stoornissen) is bedoeld voor professionals in de kinderopvang. Aan de hand van verhelderende praktijkvoorbeelden laten we zien hoe (soms verborgen) spraak- en taalachterstanden bij peuters eerder herkend kunnen worden.

Meer informatie over de cursus “Herken TOS!”

Aan de slag met taal

De Workshop ‘Aan de slag met taal’ toont aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je de taalontwikkeling van jonge kinderen kan stimuleren. De beelden laten zien dat soms veel winst valt te halen met een andere aanpak. Niet alleen in een één op één situatie, maar ook in de groep.

Meer informatie over de cursus “Aan de slag met taal”?

Plus- / tutorleidster opleiding

Regelmatig zien we op peuterspeel- zalen en kinderdagverblijven kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Hoe weet je wat deze kinderen nodig hebben en wat kun je doen om deze kinderen te ondersteunen? De plus-/tutoropleiding kan je daarin veel bieden.

Meer informatie over ‘Plus- / tutorleidster opleiding’?

Het gebruik van Peuterpraat Focus

Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol bij het signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingstempo. Wat is precies het probleem? Hoe kun je het kind helpen? Wat kun je ouders adviseren?

Meer informatie over ‘Het gebruik van het observatie instrument Peuterpraat Focus’?

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Sommige kinderen ontwikkelen zich heel snel. In de peutergroep kan het best lastig zijn om ook deze kinderen goed te begeleiden.

Meer informatie over ‘Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong’?

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelingstempo, het ene kind ontwikkelt zich vlot en het andere kind ontwikkelt zich wat langzamer. Tijdens de workshop worden verschillende ontwikkelingsachterstanden besproken en tips gegeven over de aanpassingen die je kunt doen om deze kinderen te stimuleren.

Meer informatie over ‘Kinderen met een ontwikkelingsachterstand’ ?

Opvallend gedrag bij peuters

Ieder kind is anders en ieder kind reageert anders op zijn omgeving. Wat doe je als een peuter niet luistert of steeds andere kinderen plaagt? Wat als het samenspelen met een ander kind vaak uitloopt op ruzie?

Meer informatie over ‘Opvallend gedrag bij peuters’?

Gebruik gebaren en merk het verschil!

Steeds vaker worden gebaren gebruikt bij jonge kinderen die moeite hebben met de communicatie. Ook jonge anderstalige kinderen kun je zo helpen om het Nederlands beter te begrijpen.

Meer informatie over ‘Gebruik gebaren en merk het verschil!’?

Communiceren met baby’s

Leren praten begint al in de wieg. Door op een goede manier met baby’s te communiceren wordt de taalontwikkeling van baby’s gestimuleerd.

Meer informatie over ‘Communiceren met baby’s’?

Meertalige peuters

Er komen steeds vaker kinderen op een voorschoolse voorziening die de Nederlandse taal niet of weinig spreken. Op welke manier kun je deze kinderen het beste stimuleren?

Meer informatie over ‘Meertalige peuters’?

Interactief voorlezen

We weten allemaal dat voorlezen goed is voor de spraak-taalontwikkeling van kinderen. Met interactief voorlezen vergroot je de betrokkenheid en de actieve deelname van de kinderen.

Meer informatie over ‘Interactief voorlezen’?

Peuters en bewegen

In iedere groep zit wel een kind dat opvalt in zijn motoriek. Sommige kinderen vallen vaak of bewegen houterig. Hoe kun je deze kinderen stimuleren in hun ontwikkeling? Tijdens deze workshop krijg je hier allerlei tips voor.

Meer informatie over ‘Peuters en bewegen’?

Oudergesprekken

Pedagogisch medewerkers signaleren steeds beter problemen in de ontwikkeling van een kind. Gesprekken met ouders over grote of kleine problemen zijn een logisch gevolg hiervan. Hoe pak je dat aan?

Meer informatie over ‘Oudergesprekken’?

Overige workshops

  • Inspelen op peuters
  • Denksleutels
  • De jongens versus de meisjes
  • Werken in kleine groepjes
  • Peuters en muziek

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier of bellen naar: 071-5723742