Workshops

Er is een ruim aanbod van workshops voor pedagogisch medewerkers van kinder-/peuteropvang, peuterspeelzalen en gastouders. Heeft u specifieke wensen t.a.v. de inhoud van een workshop? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Plaats: De workshops worden gegeven bij de Auris Ambulante Dienstverlening, Obrechtstraat 2, 2324 VN Leiden. Wilt u een workshop op locatie? Dat is ook mogelijk, mits het binnen een straal van ongeveer 60 km valt. Neem hiervoor contact op via het contactformulier of bel: 071-5723742 en vraag naar de afdeling Peuterpraat.

Kosten: Offerte op maat.

Datum: In overleg wordt er een geschikte datum afgesproken.


Werken met Peuterpraat

Het programma Peuterpraat is een programma voor het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. Het effect van het programma zit in de wijze waarop de pedagogisch medewerker de activiteiten op een interactieve manier met de kinderen doet. Tijdens deze workshop wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Meer informatie over ‘Werken met Peuterpraat’

VE basistraining Peuterpraat

Voor het werken op een VE-groep (Voorschoolse Educatie onderdeel van VVE) is het noodzakelijk dat de pedagogisch medewerker specifieke scholing van 12 dagdelen heeft gevolgd gericht op voorschoolse educatie. Deze basistraining voldoet aan de wettelijke eisen zoals opgenomen in het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’.

Meer informatie over ‘VE basistraining Peuterpraat’

Plus- / tutorleidster opleiding

Regelmatig zien we op peuterspeel- zalen en kinderdagverblijven kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Hoe weet je wat deze kinderen nodig hebben en wat kun je doen om deze kinderen te ondersteunen? De plus-/tutoropleiding kan je daarin veel bieden.

Meer informatie over ‘Plus- / tutorleidster opleiding’

Werken met met Praatpret

Praatpret is een programma dat naast ieder VVE programma gebruikt kan worden. Het bestaat uit 13 themaboekjes. Ieder boekje bevat allerlei activiteiten die ouders samen met hun kind kunnen doen. Het is bedoeld voor kinderen van 3 tot 5 jaar.

Tijdens de workshop wordt ingegaan op hoe je Praatpret aan ouders kunt aanbieden.

Meer informatie over ‘Werken met Praatpret’

Werken met Peuterpraat Focus

Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol bij het signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingstempo. Wat is precies het probleem? Hoe kun je het kind helpen? Wat kun je ouders adviseren?

Meer informatie over ‘Werken Peuterpraat Focus’

Werken met Ontdekpret

Het programma Ontdekpret biedt activiteiten waarbij het ontdekkend leren van 3 – 5 jarige kinderen wordt gestimuleerd. Door drie niveaus van vragen stellen worden kinderen op hun eigen niveau gestimuleerd om creatief en vrij te denken.

Meer informatie over ‘Werken met Ontdekpret’

Herken TOS! 

De Workshop ‘Herken TOS’ (Taal Ontwikkeling Stoornissen) is bedoeld voor professionals in de kinderopvang. Aan de hand van verhelderende praktijkvoorbeelden laten we zien hoe (soms verborgen) spraak- en taalachterstanden bij peuters eerder herkend kunnen worden.

Meer informatie over de workshop ‘Herken TOS!’

Aan de slag met taal

De Workshop ‘Aan de slag met taal’ toont aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je de taalontwikkeling van jonge kinderen kan stimuleren. De beelden laten zien dat soms veel winst valt te halen met een andere aanpak. Niet alleen in een één op één situatie, maar ook in de groep.

Meer informatie over de cursus ‘Aan de slag met taal’

Meertalige peuters

Er komen steeds vaker kinderen op een voorschoolse voorziening die de Nederlandse taal niet of weinig spreken. Op welke manier kun je deze kinderen het beste stimuleren?

Meer informatie over ‘Meertalige peuters’

Werken in kleine groepjes

Uit onderzoek is gebleken dat het werken in groepjes één van de succesfactoren is bij het werken met een VE programma. Kinderen krijgen meer beurten en er kan beter ingespeeld worden op het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Meer informatie over ‘Werken in kleine groepjes’

Gebruik gebaren en merk het verschil!

Steeds vaker worden gebaren gebruikt bij jonge kinderen die moeite hebben met de communicatie. Ook jonge anderstalige kinderen kun je zo helpen om het Nederlands beter te begrijpen.

Meer informatie over ‘Gebruik gebaren en merk het verschil!’

Interactief voorlezen

We weten allemaal dat voorlezen goed is voor de spraak-taalontwikkeling van kinderen. Met interactief voorlezen vergroot je de betrokkenheid en de actieve deelname van de kinderen.

Meer informatie over ‘Interactief voorlezen’

Oudergesprekken

Pedagogisch medewerkers signaleren steeds beter problemen in de ontwikkeling van een kind. Gesprekken met ouders over grote of kleine problemen zijn een logisch gevolg hiervan. Hoe pak je dat aan?

Meer informatie over ‘Oudergesprekken’

Peuters en muziek

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat muziek en liedjes zingen met jonge kinderen een goede impuls is voor de ontwikkeling van het kind. Op deze workshop willen we aan de slag gaan met muziek voor peuters.

Meer informatie over ‘Peuters en muziek’

Communiceren met baby’s

Leren praten begint al in de wieg. Door op een goede manier met baby’s te communiceren wordt de taalontwikkeling van baby’s gestimuleerd.

Meer informatie over ‘Communiceren met baby’s’