Oudergesprekken

Pedagogisch medewerkers signaleren steeds beter problemen in de ontwikkeling van een kind. Gesprekken met ouders over grote of kleine problemen zijn een logisch gevolg hiervan. Hoe pak je dat aan?

Duur:

Workshop van 2 uur.

Inhoud:

  • ervaringen uitwisselen over oudergesprekken
  • theorie over slecht nieuws gesprek
  • valkuilen in de communicatie
  • oefenen van oudergesprekken
  • voorbeeld-protocol

Opbrengst:

Je hebt meer kennis over het voeren van oudergesprekken en daardoor meer zekerheid een oudergesprek aan te gaan.