Werken met Praatpret

Praatpret is een programma dat naast ieder VE programma gebruikt kan worden. Het bestaat uit 13 themaboekjes. Ieder boekje bevat allerlei activiteiten die ouders samen met hun kind kunnen doen. Het is bedoeld voor kinderen van 3 tot 5 jaar.

Praatpret zorgt dat ouders iets in handen hebben waar zij thuis met hun kind mee aan de slag kunnen om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Bekijk hier het programma Praatpret

Doel:

Je hebt inzicht in het programma Praatpret en weet wat het doel is van de activiteiten. Je weet hoe je ouders kunt stimuleren om met Praatpret aan de slag te gaan. Je hebt tips/adviezen gekregen hoe je Praatpret in je eigen organisatie kunt inzetten.

Inhoud:

Bijeenkomst van 2 uur.

Tijdens de workshop krijg je inzicht in het programma Praatpret en heb je tools in handen hoe je ouders stimuleert om op de juiste wijze met Praatpret om te gaan.

Er wordt d.m.v. verschillende werkvormen kennis gemaakt met Praatpret. De organisatie rondom het werken met Praatpret wordt besproken.

Opbrengst:

Je weet hoe je Praatpret kunt inzetten. Je hebt een middel om de ouderbetrokkenheid te vergroten door het gebruik van Praatpret.

Vervolg bijeenkomst Praatpret

Voor het werken met Praatpret met doelgroep ouders is er een vervolg bijeenkomst. Er wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop Praatpret op maat kan worden aangeboden.

Ouderbijeenkomst over Praatpret

Naast de workshop over Praatpret is het mogelijk om een ouderavond te verzorgen voor ouders waaraan Praatpret meegegeven kan worden.

Op deze avond zal er praktisch aan de slag worden gegaan met het programma, zodat ouders handvatten hebben en geïnspireerd zijn om thuis hun kind te stimuleren .

Bekijk de folder van Praatpret