Herken TOS!

Hoe herken je bij jonge kinderen problemen met de spraak en taal?

Dat is niet altijd eenvoudig. Toch is het belangrijk dat we achterstanden in de spraak- en taalontwikkeling zo vroeg mogelijk herkennen. Want taalontwikkelingsstoornissen, kort gezegd: TOS, kunnen grote gevolgen hebben voor een kind. Nu en op latere leeftijd. Het heeft niet alleen invloed op de communicatie, maar ook op de sociaal emotionele ontwikkeling, het gedrag en de leerontwikkeling.

Professionals in de kinderopvang spelen belangrijke rol

Leidsters en pedagogisch medewerkers zijn in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van een kind. Zij spelen een belangrijke rol. Zowel naar het kind toe als naar de ouders. Met hun hulp kunnen we kinderen met een spraak- en taalachterstand eerder en beter helpen. Daarom is het goed dat de leidsters en pedagogisch medewerkers spraak- en taalproblemen snel herkennen. En dat zij weten wat ze moeten doen als er een achterstand opgemerkt wordt.

Workshop ‘Herken TOS!’ biedt de juiste ondersteuning

De Workshop ‘Herken TOS!’ is ontwikkeld door ‘Werkgroep het jonge kind’ van de landelijke vereniging Simea (Simea richt zich op onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen en volwassenen met auditieve en/of communicatieve stoornissen). De Workshop ‘Herken TOS’ is bedoeld voor professionals in de kinderopvang. Aan de hand van verhelderende praktijkvoorbeelden laten we zien hoe (soms verborgen) spraak- en taalachterstanden bij peuters eerder herkend kunnen worden. Daarnaast geeft de workshop praktische informatie en tips om eenmaal gesignaleerde achterstanden aan te pakken en wordt verteld hoe en wanneer hulp van buitenaf ingeroepen kan worden.

Hoe ziet de workshop eruit?

De volgende onderwerpen worden met behulp van filmbeelden uit de praktijk behandeld.

 • Normale en afwijkende ontwikkeling van spraak/taal van 0 tot 4 jaar,
  met aandacht voor:

  • luisterhouding
  • taalbegrip
  • taalproductie
  • spraak
 • NT-2 Nederlands als tweede taal
 • Signaleren en handelen

Waar en wanneer

De workshop wordt gegeven door een medeweker van cluster-2, op een locatie in de buurt of indien wenselijk op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Er kan worden gekozen voor één of twee bijeenkomsten. Data en tijden worden vastgesteld in overleg. De deelnemers aan de workshop ontvangen een hand out met een handig schema waarin alle relevante informatie overzichtelijk bij elkaar is gebracht.

Wie zijn de medewerkers van cluster-2?

Medewerkers cluster-2 zijn gespecialiseerd in de communicatieve ontwikkeling van kinderen met een spraak- en/of taalachterstand, slechthorende en dove kinderen.
De cluster-2 medewerkers bieden begeleiding, ondersteuning en voorlichting aan professionals die werken met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar.

Kosten

Wij doen graag een prijsopgave voor het organiseren en geven van de workshop na (telefonisch) overleg over de gewenste opzet en invulling van de workshop.

Informatie of aanmelden

Meer weten over de workshop ‘Herken TOS’, een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een gesprek? Neem dan contact met ons op, dat kan via het contactformulier.

Er is ook een workshop over het gericht stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling. Deze workshop heet ‘Aan de slag met taal’. De ervaring leert dat veel deelnemers het prettig vinden om beide workshops te volgen.