Werken met Peuterpraat

Het programma Peuterpraat is een programma voor het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. Het effect van het programma zit in de wijze waarop de pedagogisch medewerker de activiteiten op een interactieve manier met de kinderen doet. Tijdens deze workshop wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Bekijk hier het programma Peuterpraat

Duur:

2 bijeenkomsten van 2 uur

Inhoud:

  • Opbouw programma Peuterpraat
  • Planning en organisatie activiteiten
  • Differentiatie
  • Eigen interactievaardigheden
  • Betrekken ouders bij Peuterpraat
  • Observatieformulier
  • Praktijkopdracht

Opbrengst:

Na de 2 bijeenkomsten heb je kennis en ervaring opgedaan over het werken met Peuterpraat. Je hebt kennis opgedaan over het gericht stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden (spraak-/taal, spel, motoriek, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling).

Je kunt het basisobservatieformulier invullen.

Bekijk onze folder van Peuterpraat