Privacyverklaring

De Koninklijke Auris Groep respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de AVG stelt. Indien u persoonsgegevens aan De Koninklijke Auris Groep verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de afhandeling van uw aanvraag of verzoek.

Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. De Koninklijke Auris Groep zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden indien dat noodzakelijk is voor het verzoek om informatie. In andere gevallen zal De Koninklijke Auris Groep uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

De Koninklijke Auris Groep kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Voor inzage in onze Privacy Policy kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen.