Aan de slag met taal

Iedere kind vraagt eigen taalstimulerende benadering

Bij ieder kind verloopt de taalontwikkeling anders. Ieder kind vraagt daarom om een eigen taalstimulerende benadering om ervoor te zorgen dat de taalontwikkeling goed verloopt. Zeker in het geval van spraak- en taalmoeilijkheden is een individueel gerichte aanpak essentieel. Een achterstand in de spraak-/taalontwikkeling kan namelijk grote gevolgen hebben voor een kind. Nu en op latere leeftijd.

Workshop voor pedagogisch medewerkers en leidsters

Pedagogisch medewerkers en leidsters zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Daarom is het belangrijk dat zij weten hoe ze de spraak-/taalontwikkeling gericht kunnen bevorderen. De Workshop ‘Aan de slag met taal’ toont aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je de taalontwikkeling van jonge kinderen kan stimuleren. De beelden laten zien dat soms veel winst valt te halen met een andere aanpak. Niet alleen In een één op één situatie, maar ook in de groep.

Hoe ziet de workshop eruit?

De volgende onderwerpen worden met behulp van filmbeelden uit de praktijk behandeld.

 • Algemene taalprincipes over werken met peuters
 • 5 basisregels stimuleren spraak-/taalontwikkeling
 • Stimuleren bij specifieke problemen m.b.t.
  • Luisterhouding
  • Taalbegrip
  • Taalproductie
  • Spraak
  • Stille kinderen
  • Meertaligheid

Waar en wanneer

De workshop wordt gegeven door een medewerker van cluster-2 (specialist in communicatieve ontwikkeling van kinderen met spraak en/ of taalproblemen, slechthorende en dove kinderen), op een locatie in de buurt, op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Er kan worden gekozen voor één of twee bijeenkomsten. Data en tijden worden in overleg vastgesteld. De deelnemers aan de workshop ontvangen een hand out en een handig overzicht waarin alle relevante informatie overzichtelijk bij elkaar is gebracht.

Kosten

Wij doen na overleg graag een prijsopgave voor het organiseren en geven van de workshop over de gewenste opzet en invulling van de workshop.

Informatie of aanmelden

Meer weten over de workshop ‘Aan de slag met taal!’, een offerte aanvragen of een afspraak maken voor een gesprek? Neem dan contact met ons op, dat kan via het contactformulier.

Er is ook een workshop over het beter leren herkennen van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij peuters. Deze workshop heet: Herken TOS! De ervaring leert dat veel deelnemers het prettig vinden om beide workshops te volgen.