Producten

De afdeling Peuterpraat heeft vier producten ontwikkeld, namelijk Peuterpraat, Peuterpraat Focus, Praatpret en Ontdekpret.


Peuterpraat is een totaal programma voor de brede ontwikkeling van peuters. Het biedt een leidraad voor pedagogisch medewerkers om de verschillende ontwikkelingsgebieden bij jonge kinderen (2-4 jaar) te stimuleren en in te spelen op eventuele ontwikkelingsachterstanden. Peuterpraat is ontwikkeld aan de hand van de richtlijnen van de Wet OKE voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en werkt met de tussendoelen zoals door de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) is opgesteld. Peuterpraat beschrijft activiteiten om zes verschillende ontwikkelingsgebieden systematisch te stimuleren, namelijk de spraak- en taalontwikkeling, luistervaardigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, (ontluikende) reken­vaardigheid, motorische ontwikkeling en spelvaardigheid.

Meer informatie

Peuterpraat FOCUS is een observatiemiddel dat naast ieder (VVE)programma kan worden gebruikt. Het bestaat uit observatieformulieren gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden én adviezen gekoppeld aan de geobserveerde punten. Het is gericht op observeren, signaleren en handelen. Peuterpraat FOCUS is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voor gastouders.

Peuterpraat Focus heeft uitgebreide observatie formulieren voor SPRAAK / TAAL, SPEL, GEDRAG, MOTORIEK, SOCIAAL-/EMOTIONELE ONTWIKKELING

Peuterpraat Focus is ook digitaal te verkrijgen.

Meer informatie

Praatpret is een programma dat aansluit bij alle VVE programma’s, speciaal ontwikkeld voor ouders. Het bevat allerlei activiteiten die ouders samen met hun kind kunnen doen waarbij verschillende ontwikkelgebieden worden gestimuleerd. Het is bedoeld voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Het samen doen en plezier beleven aan de activiteiten staat voorop. Praatpret bestaat uit 13 themaboekjes met verschillende spelsuggesties, die aansluiten bij thema’s van het programma Peuterpraat.

Meer informatie

Ontdekpret is een programma waarbij jonge kinderen van 3 – 5 jaar worden uitgedaagd om vrij en creatief te denken. De verscheidenheid aan activiteiten geeft de mogelijkheid om het ontdekkend  leren te stimuleren.

Het programma heeft 13 thema’s met twee uitgewerkte activiteiten.  Iedere activiteit heeft drie niveau’s, waarbij suggesties gedaan worden voor het stellen van vragen. Bij alle activiteiten wordt vermeld welk materiaal nodig is.

Meer informatie

Bestelformulier

  Peuterpraat

  Aantal
  Peuterpraat is ook leverbaar in sets van 4 thema's in zwart/wit of kleur uitvoering. Neem contact op voor de mogelijkheden.


  Praatpret

  Praatpret kopieermap, 13 themaboekjes gebundeld, geschikt om te kopiëren.

  Aantal


  Praatpret boekjes zijn ook per stuk te bestellen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

  Aantal
  Ontdekpret

  Aantal  Peuterpraat Focus

  Aantal
  Contactgegevens

  Per bestelling berekenen wij €10,- verzend- en administratiekosten.