Werken met Peuterpraat Focus

Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol bij het signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingstempo. Wat is precies het probleem? Hoe kun je het kind helpen? Wat kun je ouders adviseren?

Peuterpraat Focus, een instrument om te observeren, signaleren en te handelen, biedt hierbij ondersteuning.

Bekijk hier het programma Peuterpraat Focus.

Duur:

Bijeenkomst van 2 uur

Inhoud:

Tijdens de workshop worden de uitgebreide observatieformulieren van spraak-taal, spel, gedrag, sociaal-emotioneel en motoriek behandeld en worden er opdrachten met de observatieformulieren uitgevoerd. Er wordt kennis gemaakt met de hulpkaternen met achtergrond informatie en handelingsadviezen, die bij ieder uitgebreid observatieformulier horen.

Opbrengst:

Na het volgen van de workshop Peuterpraat Focus ben je je bewust van de noodzaak om objectief te observeren en kun je de uitgebreide observatie formulieren invullen.

Je hebt niet alleen een tool in handen om gericht naar kinderen te kijken, maar je weet ook hoe je (handelingsgerichte) adviezen in de hulpkaternen kunt vinden en kunt toepassen in de praktijk.

Bekijk de folder van Peuterpraat Focus