Peuterpraat Focus

Vroeg signaleren

Pedagogisch medewerkers op de kinder-/peuteropvang en gastouders hebben een belangrijke rol in het signaleren van problemen in de ontwikkeling van een kind. Ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingstempo. Het is soms lastig te bepalen of een kind zich nog binnen de ‘normale ontwikkelingslijnen’ ontwikkelt.

Hoe eerder er wordt gesignaleerd en de juiste interventie kan worden ingezet, hoe groter de kans is dat de achterstand wordt beperkt of ingelopen.

Observatiemiddel

Peuterpraat FOCUS is een observatiemiddel dat naast ieder (VE) programma kan worden gebruikt. Het bestaat uit observatieformulieren gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden én adviezen gekoppeld aan de geobserveerde punten. Het is gericht op observeren, signaleren en handelen. Peuterpraat FOCUS is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam op de kinder-/peuteropvang en voor gastouders.

Bekijk hier de demo van het basisobservatieformulier

Doel

 • in kaart brengen van de ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar
 • vroegtijdig signaleren van problemen in de ontwikkeling
 • mogelijke verklaringen/oorzaken van verschillende signalen herkennen
 • adviezen voor pedagogisch medewerkers t.a.v. het handelen

Inhoud

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPeuterpraat Focus bestaat uit 6 delen en een CD met alle observatieformulieren:

 1. HANDLEIDING, met o.a. basis observatieformulier, stappenplan en kenmerkenlijst ontwikkelingsvoorsprong en -achterstand
 2. SPRAAK/TAAL, observeren, signaleren en
  handelen
 3. SPEL, observeren, signaleren en handelen
 4. GEDRAG, observeren, signaleren en handelen
 5. SOCIAAL-EMOTIONEEL, observeren, signaleren
  en handelen
 6. MOTORIEK, observeren, signaleren en handelen

Elk deel bevat een uitgebreid observatieformulier en hulpkaternen met adviezen. In de hulpkaternen worden alle items van het uitgebreide observatieformulier toegelicht. Een mogelijke oorzaak van het signaal, een uitleg en een advies gericht op het handelen van de pedagogisch medewerker komt aan bod.

Digitale versie

De digitale versie van de observatieformulieren kan veilig opgeslagen worden binnen het eigen netwerk van de organisatie.

Ieder item van het uitgebreide observatie formulier is digitaal gekoppeld aan het hulpkatern, zodat de adviezen snel geraadpleegd kunnen worden.

Wat levert het op?

Peuterpraat FOCUS levert een bijdrage aan het vroegtijdig signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. Het helpt pedagogisch medewerkers om hun handelen af te stemmen op de ontwikkelingsbehoefte van een kind en geeft handvatten voor adviezen aan ouders.

Kosten

Het totale pakket Peuterpraat Focus kost €270,00 (inclusief digitale versie), €195 exclusief digitale versie. De digitale versie is niet los verkrijgbaar.

Het pakket is te bestellen via: het onderstaande bestelformulier, peuterpraat@auris.nl of telefonisch: 071 – 57 23742, bij de afdeling Peuterpraat van de Koninklijke Auris Groep.

Bekijk de folder van Peuterpraat focus

Workshop: ‘Het gebruik van het observatie instrument Peuterpraat Focus’

Tijdens de workshop worden de uitgebreide observatieformulieren van spraak-taal, spel, gedrag, sociaal-emotioneel en motoriek behandeld en worden er opdrachten met de observatieformulieren uitgevoerd. Er wordt kennis gemaakt met de hulpkaternen met achtergrond informatie en handelingsadviezen, die bij ieder uitgebreid observatieformulier horen.

Meer informatie over ‘Het gebruik van het observatie instrument Peuterpraat Focus’?


Ervaringen

Reacties van pedagogisch medewerkers:

Ik krijg door het invullen van de uitgebreide observatie formulieren  een completer beeld van het kind. De adviezen helpen mij verder.

Peuterpraat Focus bevat de volgende uitgebreide observatieformulieren met hieraan gekoppelde handelingsgerichte adviezen:

Spraak en taal

Het uitgebreide observatie formulier van SPRAAK-TAAL bestaat uit de onderdelen:

 • Voorwaarden / communicatie
 • Spraak
 • Taal (zie demo)

Alle items van het observatieformulier zijn gekoppeld aan het hulpkatern, waarin een mogelijke oorzaak, een uitleg en een advies wordt gegeven.

Bekijk hier de demo van een onderdeel van observatieformulier Spraak en Taal

Bekijk hier de hulpkatern voor Spraak en Taal

Motorische ontwikkeling

Het uitgebreide observatie formulier van MOTORIEK bestaat uit de onderdelen:

 • Grote motoriek (zie demo)
 • Fijne motoriek
 • Zintuigen
 • Lichaamsbesef
 • zelfredzaamheid

Alle items van het observatieformulier zijn gekoppeld aan het hulpkatern, waarin een mogelijke oorzaak, een uitleg en een advies wordt gegeven.

Bekijk hier de demo van een onderdeel van observatieformulier Motorische ontwikkeling.

Bekijk hier de hulpkatern voor Motoriek

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het uitgebreide observatie formulier van SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING bestaat uit de onderdelen:

 • Omgaan met jezelf (zie Demo)
 • Omgaan met een ander
 • Zelfredzaamheid

Bekijk hier de demo van een onderdeel van observatieformulier Sociaal-emotionele ontwikkeling

Bekijk hier de hulpkatern voor Sociaal Emotioneel

Spelvaardigheid

Het uitgebreide observatie formulier van SPEL bestaat uit de onderdelen:

 • Spel (zie demo)
 • Opvallend spel

Bekijk hier de demo van een onderdeel van observatieformulier Spelvaardigheid

Bekijk hier de hulpkatern voor Spel

Gedrag

Het uitgebreide observatie formulier van GEDRAG bestaat uit de onderdelen:

 • Concentratie (zie demo)
 • Regels en afspraken
 • Omgaan met correctie
 • Bijzonder gedrag

Bekijk hier de demo van een onderdeel van observatieformulier Gedrag

Bekijk hier de hulpkatern voor Gedrag

Bestelformulier

  Peuterpraat

  Aantal
  Peuterpraat is ook leverbaar in sets van 4 thema's in zwart/wit of kleur uitvoering. Neem contact op voor de mogelijkheden.


  Praatpret

  Praatpret kopieermap, 13 themaboekjes gebundeld, geschikt om te kopiëren.

  Aantal


  Praatpret boekjes zijn ook per stuk te bestellen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

  Aantal
  Ontdekpret

  Aantal  Peuterpraat Focus

  Aantal
  Contactgegevens

  Per bestelling berekenen wij €10,- verzend- en administratiekosten.