Ontdekpret!

Ontdekpret is een programma waarbij jonge kinderen van 3 – 5 jaar worden uitgedaagd om vrij en creatief te denken. De verscheidenheid aan activiteiten geeft de mogelijkheid om het ontdekkend  leren te stimuleren.

Het programma heeft 13 thema’s met twee uitgewerkte activiteiten.  Iedere activiteit heeft drie niveaus, waarbij suggesties gedaan worden voor het stellen van vragen. Bij alle activiteiten wordt vermeld welk materiaal nodig is.

Bekijk de demo

Waarom Ontdekpret

Vanaf 2020 is techniekonderwijs onderdeel van het lesprogramma op de basisschool. De activiteiten van Ontdekpret sluiten aan bij de Tule kerndoelen van natuur en techniek, o.a. magnetisme, ordenen, sorteren en classificeren, ruimtelijk inzicht. Er zijn drie niveaus van vragen beschreven, waardoor er kan worden ingespeeld op de ontwikkelbehoefte van ieder kind. Van het opdoen van ervaringen met het materiaal, via het stellen van eenvoudige vragen tot het stellen van denkvragen over wat het kind ontdekt.

Hoe werkt Ontdekpret

Ontdekpret is te gebruiken voor peuters en jongste kleuters in voorschoolse voorzieningen en basisscholen.  De activiteiten worden in groepjes van 3 – 5 kinderen aangeboden. De kinderen worden door de vragen op hun eigen niveau uitgelokt om te ontdekken en om oplossingen te bedenken. Hierdoor is het materiaal geschikt voor kinderen met een taalachterstand/taalontwikkelingsstoornis en voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

De thema’s

 • Ik (lichaam/familie)
 • Eten en drinken
 • Herfst
 • Speelgoed
 • Winter
 • Ziek zijn
 • Boodschappen doen
 • Kleding
 • Lente
 • Huis
 • Zomer
 • Dierentuin
 • Op straat

Wat biedt Ontdekpret nog meer?

In Ontdekpret staan de soorten vragen die passen bij de verschillende niveau’s overzichtelijk opgesteld. Deze kun je als reminder ophangen en bij veel meer eigen activiteiten toepassen.

Bekijk de folder van Ontdekpret