Peuterpraat

covers

Peuterpraat is een totaal programma voor de brede ontwikkeling van peuters. Het biedt een leidraad voor pedagogisch medewerkers om de verschillende ontwikkelingsgebieden bij jonge kinderen (2-4 jaar) te stimuleren en in te spelen op eventuele ontwikkelingsachterstanden. Peuterpraat is ontwikkeld aan de hand van de richtlijnen van de Wet OKE voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en werkt met de tussendoelen zoals door de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) is opgesteld. Peuterpraat beschrijft activiteiten om zes verschillende ontwikkelingsgebieden systematisch te stimuleren, namelijk de spraak- en taalontwikkeling, luistervaardigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, (ontluikende) (ontluikende mag weg!) reken­vaardigheid, motorische ontwikkeling en spelvaardigheid.
Bekijk de demo

Waarom Peuterpraat?

Het materiaal van Peuterpraat ziet er vrolijk en uitnodigend uit. Peuterpraat geeft u originele ideeën om op eenvoudige wijze een korte (spel)activiteit te doen. Bij iedere activiteit staat aangegeven wat het hoofddoel is en welke materialen nodig zijn. De activiteiten hebben weinig voorbereiding nodig door de duidelijke omschrijvingen. Bovendien helpt Peuterpraat u om een goede planning te maken, zodat u kansen creëert en grijpt om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. In ieder themaboek staat een interactievaardigheid centraal, die terugkomt bij verschillende activiteiten. De ouderbetrokkenheid wordt vergroot door middel van ouderactiviteiten, ouderbrieven en suggesties voor spelactiviteiten om thuis te doen.

Hoe werkt Peuterpraat?

Aan de hand van 13 verschillende thema’s, die in willekeurige volgorde kunnen worden gebruikt, worden ideeën gegeven voor ontwikkelingsstimulerende activiteiten. Er worden suggesties gedaan voor vereen­voudiging en verdieping, waardoor er op het niveau van individuele kinderen kan worden ingespeeld. Peuterpraat biedt weekplanners, zodat pedagogisch medewerkers worden ondersteund in het plannen van de activiteiten. De activiteiten in Peuterpraat duren slechts 5 à 15 minuten, vragen weinig voorbereidingstijd en zijn gemakkelijk inpasbaar in het dagprogramma.

De thema’s

 1. Ik (lichaam/familie)
 2. Eten en drinken
 3. Herfst
 4. Speelgoed
 5. Winter
 6. Ziek zijn
 7. Boodschappen doen
 8. Kleding
 9. Lente
 10. Huis
 11. Zomer
 12. Dierentuin
 13. Op straat

Observatieformulier van Peuterpraat

Het basis observatieformulier van Peuterpraat is voor alle kinderen te gebruiken om de ontwikkeling van het kind te volgen en eventuele achterstanden te signaleren.

Er zijn 3 afname momenten, nl. 2 jaar en 3 maanden (2.03 jaar), 2 jaar en 10 maanden (2.10 jaar) en 3  jaar en 10 maanden (3.10 jaar). Het observatieformulier kan gebruikt worden als leidraad bij oudergesprekken en voor de doorgaande lijn naar de basisschool. Bij kinderen waar je je zorgen om maakt kun je gebruik maken van het observatie instrument Peuterpraat Focus.

foto-PeuterpraatMateriaal

Peuterpraat bestaat uit:
– 13 themaboeken met handleiding
– kalender op A3 formaat
– liedjes CD
– CD met observatieformulier, ouderbrieven, weekplanners en lotto’s/memories

In elk themaboek staan tal van spel-activiteiten, bijlagen met spelletjes, woordenschatplaatjes, woordenlijsten, weekplanners en ouderbrieven.
Ook bevat het programma een handleiding met achtergrondinformatie over Peuterpraat en een praktische handleiding om meteen aan de slag te kunnen. Het basis observatie­formulier biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van kinderen te volgen.

Kosten Peuterpraat

Het totale pakket Peuterpraat kost € 325,00.* Te bestellen via: peuterpraat@auris.nl of telefonisch: 071 – 57 23742, bij de afdeling Peuterpraat van de Koninklijke Auris Groep.

Bekijk onze folder van Peuterpraat

Workshop: ‘Werken met het programma Peuterpraat’

Het effect van het programma Peuterpraat zit in de wijze waarop de pedagogisch medewerker de activiteiten op een interactieve manier met de kinderen doet. Tijdens deze workshop wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Meer informatie over ‘Werken met het programma Peuterpraat’


Ervaringen

Pedagogisch medewerker Olleke Bolleke, Bonaire

De kinderen zijn razend enthousiast als we activiteiten uit Peuterpraat doen. Ouders komen met positieve reacties bij ons terug.

collage-bonaire

Pedagogisch medewerker KDV Pippeloentje, Katwijk.

Je ziet de kinderen genieten van alle spelletjes, liedjes en activiteiten. En wij horen en zien de vooruitgang bij de kinderen. Het werkt echt!.

Gastouder Kroostopvang, Sassenheim.

De activiteiten zijn vaak eenvoudig en je hoeft er geen speciale dingen voor aan te schaffen. Dat maakt het leuk om eens wat nieuws uit te proberen met de kinderen.

Pedagogisch medewerker PSZ ’t Veldmuisje, Ter Aar.

Peuterpraat zorgt ervoor dat je nog bewuster bezig bent met wat je de kinderen aanbiedt (waarom doe ik dit, hoe doe ik dit en wat is de reactie van het kind en jezelf).

De activiteiten uit Peuterpraat zijn gericht op de volgende gebieden:

Spraak en taal

Veel activiteiten uit Peuterpraat stimuleren de spraak en taal van peuters. Het uitbreiden van de woordenschat speelt hierbij een belangrijke rol. In elk themaboek staan naast de specifiek talige activiteiten ook woordenlijsten (basis- en extra woorden) met plaatjes, kant- en klare lotto/memorie-plaatjes, adviezen voor interactief voorlezen, liedjes en opzegversjes.

Luistervaardigheid

Ieder thema bevat een luisterspelletje met aandacht voor gericht luisteren naar geluiden, verschillen horen tussen geluiden en/of richting horen.

Motorische ontwikkeling

Kinderen leren de wereld ontdekken door bewegen. Voor het stimuleren van de grote en fijne motoriek worden per thema verschillende activiteiten beschreven. Voor knutsel­activiteiten zitten er voorbeelden in de bijlagen. Ook worden er spelletjes voor de mondmotoriek gegeven.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Bij de activiteiten van Peuterpraat wordt beurtgedrag, saamhorigheid en vertrouwen gestimuleerd. Ook de basisgevoelens boos, blij, bang en verdrietig leren de kinderen herkennen en benoemen.

Spelvaardigheid

Spelen is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van een kind en heeft veel raakvlakken met alle ontwikkelingsgebieden.

Met Peuterpraat worden de spelvaardigheden ontdekken, experimenteren, doen alsof, beweegspel, regelspel en rollenspel gestimuleerd.

Rekenvaardigheid

De activiteiten van Peuterpraat leggen de basis voor de rekenontwikkeling. Tegengestelde begrippen worden geïntroduceerd zoals groot-klein, vol-leeg, lang-kort, veel-weinig. Ook activiteiten met ruimtelijke oriëntatie, de telrij, sorteren op thema, kleur, vorm of grootte komen aan bod.

Bestelformulier

  Peuterpraat

  Aantal

  Peuterpraat is ook leverbaar in sets van 4 thema's in zwart/wit of kleur uitvoering. Neem contact op voor de mogelijkheden.


  Praatpret

  Praatpret kopieermap, 13 themaboekjes gebundeld, geschikt om te kopiëren.

  Aantal

  Praatpret boekjes zijn ook per stuk te bestellen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

  Aantal


  Ontdekpret

  Aantal


  Peuterpraat Focus

  Aantal


  Contactgegevens
  Per bestelling berekenen wij €10,- verzend- en administratiekosten.