Werken met het programma Peuterpraat

Het programma Peuterpraat is een programma voor het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. Het effect van het programma zit in de wijze waarop de pedagogisch medewerker de activiteiten op een interactieve manier met de kinderen doet. Tijdens deze workshop wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Bekijk hier het programma Peuterpraat

Duur:

5 bijeenkomsten van 2 uur

Inhoud:

 • Werken met het programma Peuterpraat
 • Werken aan eigen interactievaardigheden m.b.v. eigen videobeelden
 • Opdrachten behorende bij het programma Peuterpraat
 • Normale spraak-/taalontwikkeling
 • Het stimuleren van de spraak-/taalontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Rekenontwikkeling
 • Spelontwikkeling
 • Oudercontacten
 • Observatieformulier

Opbrengst:

Aan het eind van de 5 bijeenkomsten heb je ervaring opgedaan in het werken met Peuterpraat. Je hebt inzicht in de normale spraak-taalontwikkeling en kennis over hoe je de spraak-taalontwikkeling kunt stimuleren. Tevens heb je kennis opgedaan over het gericht stimuleren van de overige ontwikkelingsgebieden van peuters zoals spel, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en rekenen. Je kunt het basis observatieformulier invullen.

Bekijk onze folder van Peuterpraat