Informatie voor ouders

Wat is Peuterpraat?

Peuterpraat is een VVE programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) dat gebruikt wordt op kinder-/peuteropvang of door gastouders.

Op een speelse manier worden activiteiten aangeboden, waardoor uw kind op alle ontwikkelingsgebieden wordt gestimuleerd.

Er wordt aandacht besteed aan het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spel ontwikkeling en voorbereidend rekenen.

Doordat uw kind deze activiteiten krijgt aangeboden, zal het goed voorbereid zijn op de stap naar de basisschool.

Meer informatie over ‘Peuterpraat’?

Praatpret

Om thuis gericht met uw kind aan de slag te gaan kunt u gebruik maken van Praatpret.

Praatpret is een doe-boekje dat aansluit bij ieder VVE programma, waarin allerlei spelletjes en activiteiten staan om thuis samen met uw kind te doen. Door de activiteiten uit Praatpret te doen, zal uw kind vaardigheden ontwikkelen die het nodig heeft om een goede aansluiting op de basis school te hebben. Het samen doen en plezier beleven aan de activiteiten staat voorop. De boekjes van Praatpret worden door kinder-/peuteropvang gebruikt, maar ouders kunnen het ook zelf aanschaffen. Zie hiervoor het bestelformulier onderaan de pagina van Praatpret.

Meer informatie over ‘Praatpret’?