Plus- / tutorleidster opleiding

Regelmatig zien we op kinder-/peuteropvang kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Hoe weet je wat deze kinderen nodig hebben en wat kun je doen om deze kinderen te ondersteunen? De plus-/tutoropleiding kan je daarin veel bieden.

Plusleidsters / tutors zijn pedagogisch medewerkers / leidsters /gastouders die ingezet worden als extra leidster op de groep om kinderen met een achterstand in de ontwikkeling te begeleiden.

Duur:

2 blokken van 5 bijeenkomsten van 3 uur. Deze opleiding wordt zo mogelijk jaarlijks aangeboden. Kosten: €450,00 per blok per deelnemer.

 Inhoud:

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • praktische zaken t.a.v. de begeleiding
  • een theoretisch kader
  • inzicht in normale – en afwijkende ontwikkeling op het gebied van spraak/taal, gedrag, motoriek en kinderen met een ontwikkelingsachterstand en voorsprong
  • observeren
  • handelingsplannen maken
  • eigen vaardigheden m.b.v. videobeelden
  • intervisie

Onderwerpen blok 1:

Observeren, protocollen, handelingsplannen, en specifieke aandacht voor de normale- en afwijkende spraak-taalontwikkeling en het stimuleren hiervan.

Onderwerpen blok 2:

Gedragsproblemen, motorische ontwikkeling, ontwikkelingsvoorsprong en –achterstand.

Ieder blok wordt afgesloten met een eindopdracht met inbreng van eigen videobeelden.

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat voor de AED opleiding plusleidster / tutor.

Opbrengst:

Na het volgen van de opleiding plus-/tutorleidster heb je kennis opgedaan over de verschillende ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen. Je hebt kennis van voorkomende problemen binnen de ontwikkeling. Je kunt observeren en handelingsplannen maken en kinderen met een speciale behoefte ondersteunen en stimuleren.

Ook als je niet de mogelijkheid hebt binnen de organisatie om boventallig ingezet te worden op een groep, kan de plus-/tutoropleiding je veel brengen. Je hebt handvatten gekregen om tijdens de dagelijkse praktijk op de groep, zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van een kind.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Peuterpraat via het contactformulier of mailen naar peuterpraat@auris.nl of bellen naar 071-572 37 42